ജീവിതഭാരം!!

 • 2 comments:

  ഭായി said...

  അർത്ഥമുള്ള ചിത്രം.
  കൊള്ളാം ഗന്ധർവ്വാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.

  Post a Comment

   
  chintha.com